En lille historie om det gode samarbejde mellem erhvervslivet og sporten i Randers.


Gangbro lukker

På den vestlige side af jernbanebroen bag Randers Regnskov vil gangbroen blive lukket periodevis mellem d. 18. juni og d. 14. oktober. Dette er nødvendigt af sikkerhedshensyn og når broen er lukket gælder det alle trafikanter. Der vil blive opsat skiltning i området, som gør opmærksom på ovenstående.

Entreprenøren Muehlhan A/S, som udfører renoveringen, beklager på forhånd de gener som trafikanterne evt. oplever som følge af arbejdet. Entreprenøren bestræber sig på at gøre arbejdet færdigt hurtigst muligt.

I den forbindelse er Atletikkens Venner blevet lovet en garanti for at vi kan komme over broen til vores Flodløb den 20. juni 2015. Dette er vi selvfølgelig rigtig glade for, da alle vores distancer går over denne bro ved Randers Regnskov.

Atletikkens Venner får en stor opbakning fra erhvervslivet i Randers i form af sponsorater, samarbejdsaftaler eller som her en tilpasning af planlægningen til fordel for vores løb.