Flodløbet


Flodløbet 2015

Vi har netop afviklet Flodløbet 2015. Det gik rigtig godt, både med fantastiske deltagere, der mødte op med godt humør, og arrangementet, der kun kunne blive så vellykket med de mange hjælpere i målområdet og ude på ruterne. Tak til jer alle for at gøre løbet hyggeligt og ikke mindst […]


En lille historie om det gode samarbejde mellem erhvervslivet og sporten i Randers.

Gangbro lukker På den vestlige side af jernbanebroen bag Randers Regnskov vil gangbroen blive lukket periodevis mellem d. 18. juni og d. 14. oktober. Dette er nødvendigt af sikkerhedshensyn og når broen er lukket gælder det alle trafikanter. Der vil blive opsat skiltning i området, som gør opmærksom på ovenstående. […]